VIDEO

Hudobná produkcia Nahrávanie Edit Mixing Mastering Spoty

RECORDING cez overené značky Shure, Apex, Rode, AKG, Audix,
MIXING so špickovými pluginmi v úzkej spolupráci s klientom, detailná EDITÁCIA,
MASTERING vypraný cez analog BRITISH EQ produkovaný na štúdiových odposluchoch KRK ROKIT 8 G2,
REKLAMNÉ SPOTY - audio/video kompletná realizácia reklám, široká škála hlasov,
NORMALIZÁCIA‌‌‌‌‌‌‎‎ DJ MIXOV - vyrovnáme hlasitosti a korekcie vášho DJ setu,
AUDIO RESTORING - filtrácia, odšumovanie starých nahrávok, konferencii a pod.,
PRODUKCIA - kompletizovanie vášho songu z doprovodného nástroja a spevu v spolupráci s profi hudobníkmi. Doplníme nástroje a piesňam dáme TVAR a ZVUK podľa vášho priania. KAPELY s vlastnou tvorbou čaká RECORDING, EDIT, MIX a MASTER

Music production Recording Editing Mixing Mastering Spots

RECORDING with proven trademarks Shure, Apex, Rode, AKG, Audix,
MIXING with hi-end plugins in close cooperation with the client, detailed EDITATION,
MASTERING washed over analog BRITISH EQ produced on studio monitors KRK ROKIT 8 G2,
ADVERTISING SPOTS - audio/video complete realization, wide range of voices,
NORMALIZING DJ MIXES - Leveling the volume and corrections of your DJ set,
AUDIO RESTORING - filtering, de-noising old records, conferences, etc.,
PRODUCTION - completing your song from an accompanying instrument and sing in collaboration with professional musicians. We will add instruments according to your wishes.

Ľutujeme!

Váš prehliadač nepodporuje HTML5, alebo pravdepodobne používate staršiu verziu. Pre správne fungovanie stránok najskôr aktualizujte svoj prehliadač.